Koudetoeslag

geplaatst in: 1997 | 0

Na lang politiek getouwtrek heeft de gemeenteraad eindelijk besloten om een koudetoeslag van 100 toe te kennen. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de extra stookkosten die deze mensen in de koude winter van ’95-’96 hebben moeten maken. het geld is voor mensen met een inkomen tot 110 % van de bijstandsnorm die aan kunnen tonen dat zij in de bedoelde winter energielasten hadden. Progre ssief Ermelo heeft steeds de noodzaak van een dergelijke vergoeding benadrukt. Dit gebeurde ondermeer op een ludieke wijze tijdens de afgelopen decembermaand toen fractievoorzitter Laurens Klappe een ludieke “snippenpas” overhandigde aan wethouder Kuiper.