Geen inboedels meer op straat na huisuitzetting

geplaatst in: 1997 | 0

Het vasthoudend pleidooi van Progressief Ermelo voor een humaner beleid bij huisuitzettingen heeft tot succes geleid. De gemeente Ermelo en de Groene Zoom hebben de afspraak gemaakt dat zij de kosten van afvoer en opslag van inboedel bij een gedwongen huisuitzetting zullen delen. Progressief Ermelo is bijzonder verheugd dat de mensonterende toestanden zoals die vorig jaar zijn voorgekomen hiermee uit de wereld zijn. Het zal niet meer voorkomen dat de huisraad van gezinnen met kinderspeelgoed en al op straat te grabbel liggen.

In juli 1996 heeft de fractie van Progressief Ermelo voor het eerst aandacht voor deze zaak gevraagd. De gemeente reageerde in eerste instantie negatief. Men vond het eigen beleid zorgvuldig, meende dat deze kwestie een verantwoordelijkheid van de Groene Zoom was en bovendien vond men de kosten te hoog. Progressief Ermelo liet het hierbij niet zitten en rekende de gemeente voor dat de kosten hooguit 2400 per geval bedragen. In een brief van december j.l. verzocht PE de gemeente alsnog een regeling met de Groene Zoom te treffen. De woningstichting liet in januari al weten bereid te zijn de kosten te delen. Dat nu ook de gemeente hiertoe bereid is stemt Progressief Ermelo tot tevredenheid.