Jongeren vragen jongeren naar mening over Ermelo

geplaatst in: 1997 | 0

Een groep jonge leden en sympathisanten van Progressief Ermelo houdt van 17-25 oktober een enquete onder Ermelose jongeren. Jolanda (21), Eelke (18), Hans (24), Thomas (21 ) en Jaap-jan (18) zullen op verschillende plaatsen in het dorp jongeren tussen de 14 en 21 jaar aanspreken. Zij krijgen drie vragen voorgelegd. De bedoeling is de mening van de jongeren te achterhalen over hun leven in Ermelo. Wat missen zij? Waarover zijn zij tevreden?

Volgens cijfers van de gemeente is zo’n 15 % van de Ermelose bevolking tussen de 15 en 24 jaar oud en waren er in 1996 2630 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Desondanks zijn jongeren nauwelijks vertegenwoordigd in politieke partijen of betrokken in besluitvorming over ‘jeugdzaken’. Progressief Ermelo vindt dit zorgelijk en heeft daarom een aantal bijeenkomsten belegd met haar jongste leden en een groep sympathiserende jongeren. Hieruit is het idee ontstaan om jeugdparticipatie binnen en buiten de partij te stimuleren. De enquete onder jongeren is een eerste activiteit. Het jeugdbeleid van de gemeente Ermelo staat nog in de kinderschoenen.

Progressief Ermelo meent dat jongeren hierbij actief betrokken dienen te worden. PE vindt jeugdparticipatie een onmisbaar element in jeugdbeleid. Ook meent PE dat jeugdbeleid breder moet zijn dan het aanpakken van een aantal jongeren die overlast veroorzaken. Daarom lijkt het PE zinvol om een peiling onder de jongeren te houden om meer zicht te krijgen op wat er onder hen leeft. De resultaten van de enquete worden door de jongeren bekend gemaakt tijdens een openbare thema-avond over “Jongeren” op 13 november. Voor deze speciale gelegenheid houdt Progressief Ermelo haar bijeenkomst in Plaza. Nadere informatie over het programma volgt.