Lijst voor Gemeenteraadsverkiezingen bekend

geplaatst in: 1997 | 0

De leden van Progressief Ermelo hebben Dirk de Vries Reilingh als lijsttrekker gekozen. De Vries Reilingh is momenteel wethouder van Financiën en Milieu. Als tweede staat fractievoorzitter Laurens Klappe op de lijst. Derde is raadslid Gerard Heemskerk.

Progressief Ermelo hoopt op zetelwinst en gaat er dan ook vanuit dat de plaatsen 4 en 5 verkiesbare plaatsen zijn. Deze worden bezet door twee nieuwkomers: Rob Horseling en Nel Franke. Zij zijn beiden al geruime tijd achter de schermen actief in de gemeentepolitiek. Het bestuur is gemachtigd om de plaatsen elf en hoger naar eigen inzicht vast te stellen.

Uit het feit dat er geen verrassingen zijn in de ’top’ van de lijst valt op te maken dat de zittende raadsleden het volledige vertrouwen van de leden hebben en houden. Bij Progressief Ermelo hebben -in tegenstelling tot bij vele andere partijen- geen aardschuivingen plaatsgevonden. Er bestaat geen ontevredenheid over de huidige raadsleden. De huidige samenstelling van de fractie is pas ruim een jaar oud.

Namens de leden heeft het bestuur haar tevredenheid uitgesproken over de samenwerking en de politieke koers. ‘Aan dit team kunnen we de progressieve politiek met een gerust hart blijven toevertrouwen’, aldus plaatsvervangend voorzitter John Iseger.

Op de ledenvergadering van 10 december werd ook het verkiezingsprogramma vastgesteld. Het kreeg als titel mee ‘Ermelo, een dorp om zuinig op te zijn’.

De kandidatenlijst:

1. Dirk de Vries Reilingh, wethouder, leraar
2. Laurens Klappe, fractievoorzitter, opbouwwerker
3. Gerard Heemskerk, raadslid, laboratoriummanager
4. Rob Horseling, vennoot adviesburo op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing
5. Nel Franke, (ex) verpleegkundige
6. Mapy Abelman, verpleegkundige psychiatrie
7. Albert Grit, onderzoeker moleculaire biologie
8. Gé Pak, beleidsmedewerker landbouw en milieu
9. Bart Jeroen Boiten, jurist
10. Ame Kooistra, leraar