Honderdste lid voor Progressief Ermelo

geplaatst in: 1998 | 0

Progressief Ermelo heeft deze week haar honderdste lid welkom kunnen heten. Een opmerkelijke mijlpaal in een tijd dat de belangstelling voor politieke partijen afneemt. Vier jaar geleden is Progressief Ermelo met zo’n 60 leden begonnen. Na een voorzichtig begin is het ledental vooral de afgelopen anderhalf jaar fors toegenomen. Eerst werd de plaatselijke afdeling van de PVDA collectief lid. Daarna hebben zich nog een tiental nieuwe leden gemeld. Progressief Ermelo is niet alleen blij met het toenemen van de achterban, maar ook met het feit dat er een groeiend aantal jongeren zich bij PE aansluit. Van de laatste vijf nieuwe leden, zijn er vier jonger dan 30 jaar.

De tweëentwintigjarige Christiaan van Meurs, het honderste lid, is tijdens de ledenvergadering in het zonnetje gezet. Uit de handen van lijsttrekker de Vries Reilingh ontving hij een ingelijste verkiezingsposter. Van Meurs studeert aan de kunstacademie en heeft uit dien hoofde de verkiezingsposter van Progressief Ermelo ontworpen. Door de contacten hierover is hij geïnteresseerd geraakt in de plaatselijke politiek. Dit heeft ertoe geleid dat hij zich nu als lid heeft opgegeven. Desgevraagd vertelde van Meurs dat de stijl van aanpakken van Progressief Ermelo hem bevalt: ‘Niet alleen praten, maar ook voorstellen doen en aanpakken.’ De drie punten uit het verkiezingsprogramma die hem het meest aanspreken zijn: meer inspraak voor jongeren, geen bedrijventerrein bij Horst en de verdere afsluiting van de Stationsstraat.