Bezoek statenfractie Groenlinks en PVDA

geplaatst in: 1998 | 0

Op 8 oktober zijn Statenleden van GroenLinks en PvdA op werkbezoek geweest in de gemeente Ermelo. Aanleiding was de voortgaande discussie over een mogelijk regionaal bedrijventerrein bij Horst. Vanuit Progressief Ermelo zijn initiatieven ondernomen de provinciale politiek te informeren over ons standpunt. In de zomer hebben de PE- (en tevens PvdA-) leden Rob Horseling, Albert Grit en Henk Meurs een gesprek gehad met statenleden van de PvdA.

In september hebben Dirk de Vries Reilingh en Laurens Klappe een bezoek gebracht aan de GroenLinks fractie in Arnhem. Naar aanleiding van dit laatste bezoek heeft GL een waslijst vragen gesteld aan de commissaris van de koningen, dhr. Kamminga.

Tevens is een afspraak gemaakt om met een aantal statenleden op werkbezoek te komen in Ermelo. Nadat er ruchtbaarheid gegeven is aan het aanstaande werkbezoek heeft burgemeester de Groot van Harderwijk aan het PH/D66/GroenLinks raadslid in de Harderwijkse raad verzocht het zo te regelen dat de statenleden ook een bezoek zouden brengen aan Harderwijk.

Werd er door de provincie gesproken over de wenselijkheid van 35 ha bedrijventerrein. Harderwijk sprak (op basis van het rapport Companen) eerst over 50 ha maar inmiddels wordt er al 100 tot 150 ha genoemd als benodigde ruimte. Daarmee zou Horst overigens al af moeten vallen want zoveel ruimte is daar niet. Ook daar heeft Harderwijk wel een oplossing voor. Verderop langs Schaapsdijk en richting Putten is nog weiland genoeg, zo stelde burgemeester de Groot in het overleg met de Statenleden van GL en PvdA.

Het wordt ook steeds duidelijker dat het Ermelose verzet terecht is. Er wordt op een bestuurlijk hoogst onverantwoorde wijze gewerkt. De Statenleden lieden tijdens het bezoek weten niet op voorhand voor Horst te willen kiezen. De wens van Gedeputeerde Staten om tot besluitvorming te komen zonder daarover met Provinciale Staten te overleggen werd afgewezen.

Binnen een paar maanden dreigden er besluiten genomen te worden die de invulling van de Noord-West Veluwe tot in lengte van jaren zouden bepalen. Wat nu bebouwd wordt zal nooit meer voor andere functies gebruikt kunnen worden. Geen natuur, geen recreatie maar ook geen woningen meer. Zonder afweging ten opzichte van andere belangen, zonder dat de structuurvsie waar Ermelo aan werkt erbij betrokken worden en zonder dat er ook maar een begin van discussie over gevoerd is binnen de gemeente.