Progressief Ermelo wil socialer minimabeleid

geplaatst in: 1999 | 0

Progressief Ermelo wil dat de gemeente een socialer minimabeleid gaat voeren. Uit onderzoek van de FNV onder 164 gemeenten, is gebleken dat Ermelo qua minimabeleid onder het landelijk gemiddelde scoort. Progressief Ermelo meent dat de gemeente Ermelo de kwaliteit van haar minimabeleid dient op te schroeven. In een brief aan de gemeente dringt de fractie er bij het college op aan om de zaak snel ter hand te nemen zodat er spoedig verbeteringen worden aangebracht. Volgens Progressief Ermelo kan in ieder geval meer gedaan worden voor mensen met een minimuminkomen die kinderen hebben.

PE meent dat de gemeente minima onder meer kan steunen door categoriale bijstand te geven aan langdurig werklozen en minima met kinderen, de uitkering van echtparen niet te verlagen en gebruik te maken van de nieuwe vrijlatingsregeling.

Daarnaast vindt PE dat de gemeente zelf jaarlijks zou moeten controleren of haar minimabeleid ook daadwerkelijk de minima bereikt.