Progressief Ermelo: jongerenraad nu prioriteit

geplaatst in: 1999 | 0

Progressief Ermelo wil dat er nu prioriteit gegeven wordt aan de oprichting van een representatieve jongerenraad. Daartoe heeft PE een brief geschreven aan het college van B&W en de stichting Pinel. Teleurgesteld constateert Progressief Ermelo dat het precies een jaar geleden is dat het initiatief van de jongerenraad werd overgedragen aan medewerkers van Plaza, dat onder de stichting Pinel valt. PE is en was van mening dat de oprichting van een jongerenraad of een andere vorm van jongerenpartcipatie geen taak is van één politieke partij. Verbreding is noodzakelijk; een jongerenraad moet representatief zijn en niet verbonden aan een politieke partij. Daarnaast vond PE dat het opzetten van een jongerenraad alleen kans van slagen heeft als er een deskundige ondersteuning geboden wordt door beroepskrachten, die de continuïteit waarborgen.

Progressief Ermelo constateert dat de beoogde verbreding niet heeft plaatsgevonden. Integendeel er zijn momenteel minder jongeren bij betrokken dan een jaar geleden het geval was. PE vindt het niet terecht dat wel gesuggereerd wordt dat de jongeren niet actief genoeg zijn. ‘Jongeren zijn prima in staat om hun wensen kenbaar te maken en hun mening en beleving te vertolken. Van hen kan en hoeft echter niet verwacht te worden dat zij de structuur opzetten en voor de organisatorische verbreding en voortgang zorgen’, aldus het bestuur van Progressief Ermelo. De partij doet een dringend beroep op het bestuur van Pinel om ervoor te zorgen dat de jongerenparticipatie in Ermelo van de grond komt. De zaak dient voortvarender aangepakt te worden. Ook in het onlangs verschenen onderzoek van de Vrije Universiteit (‘Jeugd in Ermelo goed bekeken’) staat ook te lezen dat het initiatief van de jongerenraad ondersteuning verdient.

Aangezien jongerenparticipatie niet alleen het belang is van de jongeren, maar OOK van het gemeentebestuur heeft de fractie van Progressief Ermelo aan de wethouder Samenleving gevraagd er bij Pinel op aan te dringen op een hoge prioriteit en een meer actieve houding in zake de jongerenraad.