Zorgvuldiger omspringen met bomen

geplaatst in: 1999 | 0

Progressief Ermelo wil dat de gemeente (nog) zorgvuldiger omspringt met het groen in Ermelo. De afgelopen jaren is het verschillende keren voorgekomen dat waardevol groen bedreigd werd. PE heeft een aantal malen de kap van beeldbepalende bomen weten te voorkomen door bezwaar aan te tekenen tegen de kapvergunning. De partij meent dat het beter is om niet op incidenten te hoeven reageren, maar het algemeen beleid te verbeteren. Daarom stelt Progressief Ermelo de volgende maatregelen voor:

  1. De procedure kapvergunning duidelijker te formuleren
  2. Geen kapvergunning af te geven ten behoeve van een bouwplan voordat het bouwplan onherroepelijk is geworden
  3. De publicaties van de aanvragen en besluiten duidelijker te communiceren
  4. De herplantverplichting aan duidelijker regels te binden
  5. Het ondeskundig snoeien en verplanten te sanctioneren
  6. Bij het opstellen van (nieuwe) bestemmingsplannen en bouwkundige plannen eerst een inventarisatie te maken van monumentale en of waardevolle bomen en houtwallen.
  7. Het opnemen van de mogelijkheid van een second opinion.
  8. Komen tot een betere bescherming van bomen bij bouwprojecten.

Het voorstel is ingediend bij burgemeester Bunjes, voorzitter van de gemeenteraad. Progressief Ermelo heeft verzocht het voorstel op de raadsagenda te plaatsen. PE verzoekt dit op basis van artikel 36 van het reglement van orde van de gemeenteraad. Het is voor het eerst dat een Ermelose fractie van dit artikel gebruik maakt. Gebruikelijk is dat voorstellen via het college van B&W worden ingediend. PE volgt deze ongebruikelijke weg omdat ze de voortgang wil bespoedigen. In het verleden heeft PE al eerder voorstellen ingediend ter bescherming van de bomen, zoals de monumentale bomenlijst. Deze voorstellen maken onderdeel uit van het huidige voorstel dat meer omvattend is. Wie de complete tekst van het voorstel wil ontvangen, kan een bericht sturen naar Progressief Ermelo.