Progressief Ermelo: Omwonenden informeren bij veranderingen in woonomgeving

geplaatst in: 2000 | 0

Burgers dienen door de gemeente (beter) op de hoogte gebracht te worden als er zaken in hun woonomgeving veranderen, zo vindt Progressief Ermelo. Momenteel wordt een aanvraag voor een kap- of bouwvergunning alleen in het Ermelo’s Nieuwsblad gepubliceerd. Het is PE gebleken dat dit geregeld tot problemen leidt. Mensen die de publikatie een keer over het hoofd zien of missen door een vakantie, lopen nu de kans voor een voldongen feit te staan. Bijvoorbeeld doordat er bomen gekapt worden, een pand verbouwd of gesloopt wordt.

Progressief Ermelo vindt dat de gemeente een actief communicatiebeleid moet voeren. Dat wil zeggen dat direct omwonenden schriftelijk op de hoogte gesteld worden van het binnenkomen van een verzoek om bijvoorbeeld een kapvergunning, bouw- en/of sloopaanvraag van een woning of pand, een wijziging van het bestemmingsplan of een milieuvergunning. Bovendien vindt PE dat het betreffende wijkplatform geïnfomeerd moet worden.

Progressief Ermelo vindt e.e.a. passen in de ‘sociale vernieuwingsgedachte’ dat burgers actief en direct betrokken worden bij de eigen woon- en leefomgeving. Daarnaast kan een dergelijke aanpak bezwarenprocedures in een latere fase voorkomen.