Ermelo krijgt 30 kilometer zones

geplaatst in: 2000 | 0

Ermelo krijgt 30 kilometer zones. De gemeente zal eerst de inrichting van Ermelo-West aanpakken, andere wijken kunnen daarna volgen. Hiermee is voorlopig een einde gekomen aan het politieke gekissebis over de invoering van de 30-km zones. Dat Ermelo 30-km zones zou krijgen, werd vastgelegd in het beleidsprogramma wat daar alle partijen werd ondersteund. In de afgelopen maanden dreigde het plan toch onderuitgehaald te worden doordat verschillende partijen hun steun niet dreigden te geven. Bij de besteding van het overschot van de jaarrekening (in de raadsvergadering van mei) wilde een aanmerkelijk deel van de raad het benodigde geld niet langer reserveren voor invoering van 30 km zones. PE heeft zich hier sterk tegen verzet. Fractievoorzitter Klappe in de raadsvergadering op 25 mei: ‘Wij zien de collegevoorstellen als een pakket. Als de reservering van het geld voor de 30-km zones er uit gehaald wordt door andere partijen, zullen wij de andere voorstellen niet kunnen steunen’.

Het college heeft in juni een aangepast voorstel aan de raad voorgelegd. Daarin staat dat met Ermelo-West wordt begonnen en dat in andere wijken vooralsnog alleen borden en ‘inrij-constructies’ worden geplaatst. De verdere invoering hangt af van de evaluatie in de wijk West. Progressief Ermelo is blij dat er nu met de invoering begonnen kan worden, maar betreurt het dat aansluitend op West niet meteen het hele dorp gedaan wordt.

Wie meer wil weten over de visie van Progressief Ermelo op verkeer kan de Verkeersnotitie lezen. Daarin heeft de invoering van de 30 kilometer zones een centrale plaats.