Progressief Ermelo wil openbaar toilet in centrum

geplaatst in: 2000 | 0

Progressief Ermelo wil dat de gemeente onderzoekt of er een openbaar toilet in het centrum kan komen. PE meent dat een dergelijk toilet ‘in een behoefte zal voorzien’. Voorgesteld wordt om het op een centrale plek, bijvoorbeeld op de markt, neer te zetten.

Ermelo is dorp dat ’s zomers veel bezoek van toeristen krijgt. Veelal mensen die op de fiets komen en niet in de directe omgeving van het centrum verblijven. Een openbare toilet zal voor deze mensen ongetwijfeld een welkome aanvulling op het voorzieningenniveau in Ermelo zijn. Ook het feit dat Ermelo zorg-gemeente is en wil zijn, maakt minimaal één (rolstoeltoegankelijk) openbaar toilet gewenst. Progressief Ermelo heeft het college van B & W gesuggereerd een en ander mee te nemen bij het opstellen van het recreatief toeristisch beleidsplan, waar de gemeente aan werkt.