Omwonenden beter informeren

geplaatst in: 2000 | 0

In een brief aan B & W heeft Progressief Ermelo er opnieuw op aangedrongen om omwonenden beter te informeren als er iets in hun leefomgeving verandert. Te denken valt aan de herinrichting van een straat, de sloop of bouw van een pand, de kap van een boom. Progressief Ermelo stelt voor dat de gemeente een ‘ronde-tafel-gesprek’ organiseert om het punt verder te bespreken. Hiervoor zouden minimaal de wijkplatforms, de Groene Zoom en de leden van de commissie ABZ uitgenodigd moeten worden.

Progressief Ermelo reageert hiermee op het standpunt van het college, dat stelt dat het breder informeren van omwonenden niet altijd zinvol is. Niet iedere omwonende is belanghebbende en door informatie te geven kan verwarring en onbegrip ontstaan, aldus het college. Volgens PE kan goede voorlichting juist verwarring en onbegrip voorkomen. Het op beperkte schaal informeren getuigt volgens PE van een weinig open houding en een minimale taakopvatting. Ook het argument dat het veel extra werk voor de gemeente is, vindt PE relatief. Tijdig en breed informeren levert niet alleen werk op maar kan ook veel werk in een latere fase voorkomen. Zie de voorbeelden uit het recente verleden, zoals de gang van zaken rond de bouwplannen aan de Prins Hendriklaan, Kerklaan, Moslaan/Tijmlaan.