Geen bedrijventerrein bij Horst Noord

geplaatst in: 2000 | 0

Het bestuur van Progressief Ermelo heeft met instemming kennis genomen van het besluit van GS van de provincie Gelderland om Ermelo te verzoeken geen regionaal bedrijventerrein bij Horst aan te leggen.

Vanaf het eerste begin in 1997, toen een Harderwijkse wethouder suggereerde dat er een regionaal bedrijventerrein (RBT) bij strand Horst zou moeten komen, heeft PE zich hier tegen gekeerd. Het zou een onaanvaardbare aanslag zijn op de open ruimte tussen Ermelo en Harderwijk. Het zou het de afgesproken groene zoom, die als verbindingszone voor dieren en planten moet gaan dienen, tussen de Veluwe en het Veluwe Meer aantasten. Om nog maar niet te spreken van de nadelige gevolgen voor recreatie en het woongenot van de (toekomstige) inwoners van Drielanden. Dat er een dassenburcht was, waar rekening mee gehouden moest worden, was in 1997 al bekend en ook al door ons te berde gebracht.

Volgens Progressief Ermelo was zo’n RBT ook helemaal niet nodig. Met Veldzicht – Noord en mogelijk de Driehoek kan Ermelo nog wel even vooruit met het huisvesten van nieuwe bedrijven. Het werven van bedrijven van buiten de Veluwe moet uit den boze zijn. Ook de betekenis voor de werkgelegenheid van een RBT is gering. Omdat er vooral bedrijven zouden moeten komen die weinig extra werkgelegenheid bieden. In Harderwijk zelf waren locaties te vinden die minstens evengoed scoorden in het onderzoek dat verricht naar de beste locatie, voor het geval er toch een RBT zou moeten komen.

Het weigeren verder de kijken dan de eigen regio maakte zicht op bijvoorbeeld een locatie in de polder al helemaal onmogelijk. Allemaal bekende argumenten.

Inmiddels zijn we drie en een half jaar verder. Er zijn mensen in onzekerheid gebracht en er zijn vele kosten gemaakt. Waarvan nog onduidelijk is wie die gaat opbrengen. Ook heeft de geplande ontsluiting van Drielanden naar de A28 in de richting van Amersfoort vertraging opgelopen omdat dit zo nodig ingebracht moest worden bij het aanleggen van een RBT.

Wij hopen dat de discussie over de locatie Horst velen er van bewust hebben gemaakt wat de waarde is van dit gebied. Het leent zich dus niet voor grootschalige ingrepen. Ook moet het een les zijn voor andere plannen met de Noord West Veluwe. Korte termijn belangen met enkel economische motieven kunnen veel vernielen. Waar natuur en recreatie grote schade van kunnen ondervinden.

Dit alles had voorkomen kunnen worden als er eerder op basis van argumenten besloten was. En niet op basis van machtspolitiek, zoals het dreigen met ‘grenscorrecties’, vanuit de achterkamers in het provinciehuis. Gelukkig heeft uiteindelijk een bewoonde burcht een onzalig idee de das omgedaan.