Autoloze zondag

geplaatst in: 2002 | 0

Voor het eerst zal Ermelo mee gaan doen met het landelijke initiatief van de autoloze zondag. Progressief Ermelo heeft hier al jaren op aan gedrongen, maar vond in het verleden geen meerderheid in de gemeenteraad. Het college stelde wel dat als maatschappelijke groeperingen, zoals kerken, wijkplatforms of buurten initiatieven zouden ontplooien om een autoloze dag te stimuleren, deze ‘welwillend’ tegemoet getreden zouden worden. Progressief Ermelo heeft in de afgelopen jaren een actievere opstelling van het college gevraagd. Nu het Natuur- en MilieuPlatform Ermelo (NMP) een voortrekkersrol wil vervullen en kerken zich daarbij aangesloten hebben, zal Ermelo voor het eerste een autoloze zondag hebben. Progressief Ermelo is er verheugd over dat er nu meer organisaties zijn die zich op deze manier willen inzetten voor een bewuster autogebruik.