Voorstel Progressief Ermelo aangenomen: vermogenstoets bij renteloze lening nieuwbouw Speuld

geplaatst in: 2002 | 0

Om de prijzen van de nieuwbouw in Speuld voor de toekomstige bewoners laag te houden, heeft de gemeenteraad op 19 september 2002 besloten hen een renteloze lening te verstrekken. PE-er Jacco Duel had in de commissie VROM al meerdere malen gepleit voor een bijbehorende inkomens- en vermogenstoets. Anders kan er zomaar ongericht gemeenschapsgeld naar mensen gaan die dat helemaal niet nodig hebben. Het college pikte dit toen niet op, waardoor de fractie er in de raadsvergadering opnieuw over is begonnen. PE wilde alleen akkoord gaan met de renteloze lening als er toets van inkomens/vermogen plaatsvindt. De wethouder wilde dit tijdens de raadsvergadering niet toezeggen, waarop PE liet weten dan tegen dit onderdeel van het voorstel van de financiering van de woningen in Speuld te zijn. Een week later liet het college echter in een brief aan de raad(sleden) weten dat het college alsnog heeft ingestemd met een vermogenstoets. Over de wijze waarop deze gaat plaatsvinden is nog niets bekend.