Motie fietspaden van Progressief Ermelo haalt het niet

geplaatst in: 2002 | 0

Bij de behandeling van de jaarbegroting 2003 heeft Progressief Ermelo een motie ingediend om meer -vrijliggende- fietspaden te krijgen. De motie kreeg alleen de steun van de oppositiepartijen. Dat is curieus want nog maar een half jaar geleden stond in de verkiezingsfolders van ondermeer ChristenUnie, Gemeentebelang en het CDA te lezen dat zij meer fietspaden wilden. In de motie vroeg PE om snellere uitvoering van het fietspadenplan uit 1992. Dit plan voorziet in vrijliggende fietspaden in het buitengebeid van Ermelo. Ook vroeg PE in de motie voorrang te geven aan de Oude Telgterweg. Het college kiest ervoor eerste ervaring op te doen met de aanleg van 60 km wegen in het buitengebied en wil de evaluatie daarvan afwachten. In de praktijk betekent dit dat er de komende 5 jaar geen nieuwe fietspaden meer komen. Progressief Ermelo vindt dat een onaanvaardbare vertraging.