Gemeenteraad gaat praten over rapport fietsersbond

geplaatst in: 2002 | 0

Progressief Ermelo wil dat de raad zich over het stuk ‘Eindrapport fietsbalans Ermelo’ buigt voordat het college van B&W met voorstellen komt. Het rapport is 4 november aan de gemeente aangeboden en zou ‘ter zijner tijd’ door de gemeenteraad besproken worden.

Dat duurt Progressief Ermelo te lang. Bovendien vindt PE dat de raad het college van B&W de richting aan moet geven welke kant de voorstellen op moeten. PE heeft daarom aan het dagelijks bestuur (presidium) van de gemeenteraad gevraagd het rapport rechtstreeks op de raadsagenda te plaatsen. De SGP en SP waren mede-indieners.

Binnen het dualistische systeem is het de rol van de raad om ‘kaderstellende’ discussies te voeren en besluiten te nemen. Dat kan de raad doen op basis van het rapport van de Fietsersbond. In de commissievergadering van november is zo ook besloten. Met Progressief Ermelo zal nog nader besproken worden op welke wijze dit aan de orde gesteld gaat worden.

Het is voor het eerst in het nieuwe dualistische stelsel dat een onderwerp op deze wijze op de raadsagenda geplaatst wordt. Voorheen was gebruikelijk dat het college de agenda van de raad alleen bepaalde.