PE krijgt steun voor uitvoering ‘Fietsbalans’

geplaatst in: 2003 | 0

In de raadsvergadering van 23 januari is, op voorstel van Progressief Ermelo, gesproken over het ‘Eindrapport fietsbalans Ermelo’. Hierin is het fietsbeleid van de gemeente Ermelo onderzocht. Fractievoorzitter Laurens Klappe van PE deed in deze raadsvergadering 6 concrete voorstellen om met het rapport aan de slag te gaan. Vier van deze voorstellen kregen steun van een meerderheid van de raad. Het gaat om:

  • De gemeente stelt een uitvoeringsplan op met duidelijk doelen, maatregelen, tijdsplanning en middelen/menskracht. Dit moet in samenhang gebeuren met de evaluatie fietspadenbeleid en de te verschijnen parkeernota.
  • Werken aan de aanleg van een rechtstreeks (snel) fietspad langs het spoor richting Harderwijk en verbetering van de fietsverbinding richting Putten
  • Er komt een fietsparkeerbeleid
  • Er wordt een analyse gemaakt van de herkomst en bestemming van fietsverkeer en de knelpunten in deze routes.

De voorstellen van PE om de blauwe zones in het centrum uit te breiden en een mobiliteitsplan voor de gemeentelijke ambtenaren op te stellen kregen geen meerderheid. Een aantal fracties wilden hierover eerst nog verder praten, bijvoorbeeld als de Parkeernota binnenkort besproken wordt. Nu de gemeenteraad heeft aangegeven wat ze willen met het rapport, kan het college van B&W ermee aan het werk.