Eindelijk helderheid over 30 km zones

geplaatst in: 2003 | 0

Het is de wethouder Openbare Werken niet gelukt de volledige invoering van de 30 km zones nog langer tegen te houden. De commissie ABZ heeft het college opgedragen een eerder genomen raadsbesluit onverkort uit te voeren. Dat wil zeggen: invoering … Vervolgd

Onrust IJsbaanweg ‘triest’

geplaatst in: 2003 | 0

‘Triest en ondoordacht’; zo typeert Jacco Duel de manier waarop de gemeente Ermelo en de woningstichting Groene Zoom zijn omgegaan met ouderen aan de IJsbaanweg. Duel uitte zijn kritiek tijdens de commissie VROM op 10 maart. Onlangs kregen de bewoners … Vervolgd

Geruzie college-partijen

geplaatst in: 2003 | 0

Het beleid rond paardenbakken deed de gemoederen hoog oplopen tijdens de commissie VROM. Eerder was een notitie besproken waarin het houden van paarden binnen de bebouwde kom aan strenge(re) regels wordt gebonden. Een buurman met een paardenbak betekent ondermeer stankoverlast, … Vervolgd