Geruzie college-partijen

geplaatst in: 2003 | 0

Het beleid rond paardenbakken deed de gemoederen hoog oplopen tijdens de commissie VROM. Eerder was een notitie besproken waarin het houden van paarden binnen de bebouwde kom aan strenge(re) regels wordt gebonden. Een buurman met een paardenbak betekent ondermeer stankoverlast, vandaar dat paardenbakken in de bebouwde kom niet gewenst zijn.

Eerder vonden alle partijen dat de regels streng moesten zijn. Tijdens de commissievergadering veranderde W. Vogelzang plots van mening nadat hij een aantal insprekers had gehoord die het niet eens waren met de voorgestelde regels. Uiteindelijk trok hij de conclusie dat regels helemaal niet nodig zijn. Dit tot woede van wethouder Bilder, die Vogelzang ‘populisme’ en ‘bedrog’ verweet. Was het niet Gemeentebelang geweest die zelfs had voorgesteld het nieuwe beleid eerder te laten ingaan?

Progressief Ermelo vindt dat er wel degelijk strenge regels gesteld moeten worden aan het houden van paarden. PE vindt dat dit in de bebouwde kom vrijwel onmogelijk gemaakt moet worden. Paardenbakken buiten de bebouwde kom, moeten volgens Duel in het landschap passen.