Kritische kanttekening bij bezuiniging WVG

geplaatst in: 2003 | 0

In de commissievergadering Samenleving van 3 september en de raadsvergadering van 18 september heeft de fractie van PE kritische kanttekeningen geplaatst bij de evaluatie van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Progressief Ermelo vindt dat minder draagkrachtigen te hard worden getroffen.

De evaluatie nota gaf een goed beeld van de uitvoering van de WVG regeling. Een van de conclusies was dat de uitgaven aan de WVG uit de hand gaan lopen. PE onderschrijft deze conclusie, maar de fractie is het niet eens met alle voorgestelde bezuinigingsvoorstellen. Met name het voorstel om de normbedragen voor bovenregionaal vervoer en de individuele financiële tegemoetkomingen in de extra kosten van vervoer voor drie jaar niet te indexeren. Dat betekent dus dat als de kosten door de inflatie stijgen, hier geen hogere vergoeding tegenover staat. Raadslid Aline Verhoef: “In het voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillen in draagkracht van de mensen die dit treft. Dit lijkt ons niet goed. Deze bezuiniging raakt iedereen even hard, ook degenen die dat het minste kunnen opvangen. PE vraagt het college met een aangepast voorstel te komen.”

Tijdens de raadsvergadering is nog geen besluit genomen. Er waren nog enkele vragen over de nota. Daarom heeft de raad aan het college de opdracht gegeven om met aanvullende informatie te komen en wordt de WVG in de volgende vergadering opnieuw besproken.