PE wil uitkering aan minima verstrekken

geplaatst in: 2003 | 0

Progressief Ermelo heeft in schriftelijke vragen aan de gemeente om opheldering verzocht over het niet uitkeren van de extra uitkering voor minima. die de gemeente van het rijk heeft ontvangen.

Onlangs heeft het college van B&W besloten het geld dat de gemeente van het rijk heeft ontvangen voor mensen die langdurig een uitkering krijgen niet rechtstreeks uit te keren aan de Ermelose bijstandsgerechtigden. Het college wil dit besteden aan armoedebeleid in het algemeen. De fractie van PE vindt dat het college hiermee voorbij gaat aan het oorspronkelijke idee van de langdurigheidstoeslag.

De extra uitkering (€ 450,- voor gezinnen, € 400,- voor alleenstaande ouders en € 320,- voor alleenstaanden) is een initiatief van het rijk en is bedoeld om iets extra’s te doen voor langdurige minima zonder arbeidsmarktperspectief.

Het college geeft als voornaamste reden aan dat Ermelo al een ruim minimabeleid heeft. Feitelijk gezien misschien juist, maar Progressief Ermelo wil de nadruk leggen op de verwachtingen die bij minima zijn gewekt door het rijk. Zij verwachten dit jaar een extra uitkering via de gemeente te krijgen. En zij kunnen deze uitkering zeer goed gebruiken, zeker nu er onder andere een vermindering van de huursubsidie en hogere eigen bijdragen voor ziektekosten op hen afkomen.

Een tweede argument is dat de bestaande extra’s in de vorm van het Sociaal Cultureel Fonds en de categoriale bijstand in principe bestemd zijn voor specifieke uitgaven. De langdurigheidstoeslag is vrij te besteden aan waar men zelf behoefte aan heeft.

Progressief Ermelo wil van het college weten of hier vooraf overleg geweest met de cliëntenraad van de Sociale Dienst en of het college bereid is zijn besluit te heroverwegen gelet op de argumenten van Progressief Ermelo.