Algemene beschouwingen: Brede school

geplaatst in: 2003 | 0

Nauwe samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang, naschoolse opvang, wijk- en sportactiviteiten vanuit 1 centraal gebouw in wijk of dorp. Dat is in grote lijnen waar het om gaat bij de zogenaamde brede school. Op diverse plaatsen in Nederland worden hiermee goede ervaringen opgedaan. PE wilde dat in 2004 ook bekeken wordt of er in Ermelo een brede school kan komen. Alleen de VVD en de SP waren het met PE eens, dus werd de motie verworpen.