Vragen Progressief Ermelo over woningbouw Kerkdennen

geplaatst in: 2004 | 0

In de raadsvergadering heeft de fractie van Progressief Ermelo mondelinge vragen gesteld over woningbouw op Kerkdennen. De fractie beschikt over informatie dat de Groene Zoom met een projectontwikkelaar een plan ontwikkeld heeft voor woningbouw op Kerkdennen. Het gaat om meer dan 200 woningen. Uitvoering van dit plan zou tot de mogelijkheden behoren omdat meerdere bedrijven bereid zijn van het industrieterrein Kerkdennen naar een andere lokatie te verhuizen. De gemeente zou niet mee willen werken aan woningbouw op Kerkdennen omdat zij (te) druk is met allerlei andere projecten. Na de weigering van de gemeente om woningbouw op het DVS-terrein te onderzoeken, laat de gemeente zo wederom een kans op een grote hoeveelheid betaalbare woningen lopen. Progressief Ermelo pleit voortdurend om prioriteit voor woningbouw voor starters en mensen met een smalle beurs. De gemeente legt haar prioriteiten voortdurend elders en laat de woningnood van deze groepen bestaan door niet flexibel in te springen op mogelijkheden die zich voordoen. Door het stellen van onderstaande vragen hoopte Progressief Ermelo de gemeente op dit punt in beweging te krijgen.

De vragen:

  • Is het het college bekend dat de Groene Zoom en een projectontwikkelaars een plan voor woningbouw op Kerkdennen hebben ontwikkeld?
  • Heeft de Groene Zoom het college benaderd met de vraag om medewerking om het plan te kunnen uitvoeren?
  • Is het juist dat het college in het gesprek met de Groene Zoom heeft meegedeeld geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het plan?
  • Indien vraag 3 met ja beantwoord: welke overwegingen van het college hebben ertoe geleid geen medewerking te verlenen aan de realisatie van het pan?
  • Indien vraag 3 met nee beantwoord: welke stappen wil het college zetten om tot realisatie van het plan te kunnen overgaan?

De beantwoording van de wethouder riep weer nieuwe vragen op waardoor een discussie ontstond tussen fractievoorzitter Laurens Klappe en wethouder Bilder. De wethouder gaf een bevestigend antwoord op de eerste drie vragen. Over de overwegingen om niet mee te werken en over de vraag waarom de raad hierover niet eerder geïnformeerd was, bleef Bilder in het vage. De burgemeester onderbrak de discussie door voor te stellen het punt op een ander moment in de raad aan de orde te stellen. Progressief Ermelo zal dit punt dan verder voorbereiden. Opvallend was dat geen van de andere partijen zich in de discussie tussen Bilder en Klappe mengde. Een vreemde zaak, want het ging om een belangrijp punt als woningbouw en om de informatieplicht aan de raad.