Onderzoek naar woningbouw op Kerkdennen

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo is van mening dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo mogelijkheden om woningbouw op het industrieterrein Kerkdennen mogelijk te maken heeft laten schieten.

In de raadsvergadering van januari heeft Progressief Ermelo hierover al vragen gesteld. Daaruit bleek dat het college op de hoogte was van de mogelijkheid honderden woningen te bouwen op Kerkdennen, maar besloten heeft dit niet te doen. Eerder heeft het college al besloten niet mee te werken aan het verzoek van Progressief Ermelo om te mogelijkheid van woningbouw op het DVS-terrein mogelijk te maken. Progressief Ermelo is verbolgen over de opstelling van het college omdat dat volgens die partij ook een goede mogelijkheid was om op grote schaal betaalbare woningen te bouwen. Volgens de informatie van Progressief Ermelo waren op Kerkdennen meerdere bedrijven bereid te verhuizen naar een andere locatie.

Omdat de andere raadsfracties vooraf niet op de hoogte waren van de plannen van onder andere de woningstichting De Groene Zoom is besloten de discussie over het onderwerp Kerkdennen in de volgende raadsvergadering te houden. Progressief Ermelo zal dan nadere informatie moeten verstrekken. In een brief heeft de partij dat gedaan. Daarin wordt gesproken over meer dan 400 woningen. Progressief Ermelo vraagt in de brief aan de gemeenteraad om het college op te dragen de mogelijkheid van woningbouw actief te onderzoeken. Doordat het college eerder besloten heeft niet mee te werken is nieuwbouw op korte termijn echter niet meer mogelijk. Op 19 februari praat de gemeenteraad van Ermelo verder over dit onderwerp.