Commotie rond Kerkdennen-voorstel

geplaatst in: 2004 | 0

Het voorstel van Progressief Ermelo om woningbouw op Kerkdennen nader te onderzoeken heeft tot beroering geleid in de gemeenteraad. Alleen de SP was bereid inhoudelijk op het plan in te gaan en steunde PE. De andere partijen betichtten PE van leugens. Ondanks de aantijgingen richting PE moest de wethouder toegeven dat er wel met diverse marktpartijen (o.a. Groene Zoom en Polskamp) was gesproken, maar hierover is de gemeenteraad nooit geïnformeerd. De coalitiepartijen en de SGP gaven het voorstel van PE om de zaak nog eens nader te bekijken geen steun.

De houding van de partijen was opmerkelijk, gezien het feit dat het om een goed onderbouwd verhaal ging en een aanmerkelijk belang voor Ermelo: meer dan 400 woningen binnen de bebouwde kom. Niet lang geleden was men ook al niet bereid onderzoek te doen naar mogelijke woningbouw op het DVS-terrein. Het lijkt er op dat een plan van de oppositie meer wordt opgevat als een aanval op de wethouder, dan op een constructieve bijdrage voor het oplossen van de Ermelose woningnood. Overigens: woningen op Kerkdennen zou Ermelo-Zuid ook van veel verkeersoverlast door zware vrachtwagens verlossen.