Vragen PE over kap bomen Dennenlaan

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo wil opheldering van het collge over de gang van zaken rond het kappen van bomen aan de Dennenlaan. De Hervormde Gemeente wil aan de Dennenlaan een nieuwe pastorie bouwen. De bouwvergunning is hiervoor nog niet afgegeven. Bewoners hebben bezwaar aangetekend. Toch heeft de gemeente wel al een kapvergunning afgegeven en zijn er al bomen gekapt. Dit klopt niet met het beleid van de gemeente om het verlenen van een kapvergunning te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning.

Progressief Ermelo heeft het college nu gevraagd:

  • waarom er een kapvergunning is gegeven terwijl de bouwvergunning nog niet rond was
  • waarom de gemeente is afgeweken van de gebruikelijke procedure, waardoor de gebruikelijke termijn van 6 weken voor bezwaren niet van kracht zou zijn
  • wat het spoedeisende van de zaak is
  • hoe de procedure zich verhoudt tot het voornemen het verlenen van de kapvergunning te koppelen aan het verlenen van de bouwvergunning.