Zwemles behouden

geplaatst in: 2004 | 0

Progressief Ermelo is niet gelukkig met de nieuwe opzet van het schoolzwemmen. Wel heeft PE tijdens de raadsvergadering de toezegging van de wethouder binnen gehaald dat het geven van zwemles tijdens het schoolzwemmen gegarandeerd blijft.
Tijdens de raadsvergadering van woensdag 30 juni werd het voorstel van het college voor de nieuwe opzet van het schoolzwemmen behandeld. Vorig jaar was er sprake van dat het schoolzwemmen helemaal zou worden afgeschaft, maar dankzij een motie op initiatief van PE kreeg het college de opdracht samen met de scholen naar alternatieve oplossingen te kijken.

Het voorstel dat er nu lag voldeed echter niet aan de uitgangspunten van de opdracht. Zo bleek in de raadscommissie-vergadering dat er tijdens het schoolzwemmen geen zwemles meer gegeven zou worden. Het idee was juist om die zwemles te blijven waarborgen voor kinderen die nog geen diploma hebben. Ook de forse stijging van de ouderbijdrage (met € 15,- naar € 38,50) was PE een doorn in het oog. Je werpt dan voor sommige gezinnen een grote drempel op om hun kinderen mee te kunen laten doen aan het schoolzwemmen.

PE diende daarom een amendement in tijdens de raadsvergadering om het voorstel op deze twee punten te wijzigen. Wethouder Roelofsen kwam toen terug op de uitspraken van het college in de raadscommissie-vergadering: hij zegde toe dat er toch zwemles gegeven blijft worden tijdens het schoolzwemmen. Het voorstel van PE om de ouderbijdrage minder fors te verhogen kreeg helaas geen meerderheid in de raad.

Over een jaar wordt de nieuwe opzet van het schoolzwemmen geëvalueerd. Maar al vanaf het nieuwe schooljaar zal PE zeker de vinger aan de pols houden. PE vindt dat de plotseling afschaffing van de subsidie voor schoolzwemmen, zoals het college die voorstelde, absoluut niet kan. Daarom heeft PE een motie ingediend om de subsidie voor schoolzwemmen voor het lopende schooljaar te behouden. De motie geeft tevens het college de opdracht om, in overleg met de schoolbesturen, alternatieven voor de voorgestelde bezuiniging te vinden. Een meerderheid van de raad stemde in met de motie van PE. Het college moet nu voor 1 mei 2004 met een voorstel komen.

PE vindt het belangrijk dat er voor kinderen die nog geen diploma hebben (bijv. door onvoldoende draagkracht van de ouders) een regeling komt waardoor zwemles via de basisschool voor hen mogelijk blijft. Daarnaast onderstreept PE het belang van schoolzwemmen als een vorm van bewegingsonderwijs. PE zal het komende voorstel van het college kritisch bekijken