Motie ziektekosten afgestemd

geplaatst in: 2004 | 0

In de raadsvergadering van 1 september heeft Progressief Ermelo een motie ingediend om de minima te ontzien bij bezuinigingen. Met alleen de stemmen van Progressief Ermelo, SP en ChristenUnie voor is deze motie afgestemd. Klik op lees verder om de motie te lezen.

De motie:

Omdat:

  • door het gevoerde kabinetsbeleid veel voorzieningen onder druk staan
  • de genomen en voorgestelde maatregelen door de overheid de sociaal zwakkeren in de samenleving onevenredig zwaar dreigen te treffen
  • dat deze groepen daarom zoveel mogelijk ontzien dienen te worden bij gemeentelijke bezuinigingen

Besluit de gemeenteraad van Ermelo:

  • dat bij de heroverweging (bezuinigingsvoorstellen) die de komende maanden plaats zal vinden er geen bezuinigingen plaats zal vinden op het minimabeleid (de tegemoetkoming in de vergoeding van de aanvullende ziektekostenverzekering)

Toelichting:

Door de plannen van het kabinet worden veel mensen in onzekerheid gebracht over hun toekomst. Vooral voor mensen die nauwelijks of geen reserves hebben of kunnen opbouwen is de onzekerheid over de (financiële) toekomst groot. Het is van groot belang deze mensen zo spoedig mogelijk te laten weten dat ze van de kant van de gemeente geen verdere verslechtering in hun positie hoeven te vrezen.

Deze motie is dus weggestemd.