PE ontevreden over programma begroting

geplaatst in: 2004 | 0

In juni heeft de gemeenteraad een begin gemaakt met het opstellen van de programmabegroting. Bedoeling is dat hierin staat wat de gemeenteraad wil bereiken en hoeveel geld ze daarvoor over heeft. Daarna is het college van burgemeester en wethouders aan de beurt om dit uit te werken. Dit komt staan in de begroting. Die wordt in het najaar vastgesteld. In feite is dat een uitwerking van wat dan al besloten is. Omdat de gemeenteraad er voor de zomer niet uitkwam is er een extra vergadering gehouden op 1 september 2004.

Progressief Ermelo was ontevreden over de gang van zaken. Het college heeft een waslijst van bezuinigingsvoorstellen ingediend. Zonder aan te geven wat doorvoeren hiervan voor consequenties heeft voor de burger.

Een voorbeeld:
De welzijnsvoorzieningen (bibliotheek, Plaza, Stichting Welzijn Ouderen) moeten samen voor € 35.000 per jaar bezuinigen. Niet de vraag staat centraal welke voorzieningen willen we hebben en wat mag dat kosten. Neen, we moeten bezuinigen en we zien wel wat de gevolgen zijn. De wethouder zei dat ze samen maar uit moesten zoeken wie hoeveel gaat inleveren.

Voor Progressief Ermelo is deze wijze van werken onacceptabel. Het is weglopen van de verantwoordelijkheid van het college om aan te geven wat het college geschrapt wil zien en wat de consequenties daarvan mogelijk zijn.

Progressief Ermelo beseft ook dat er bezuinigd moet worden. Er kan echter ook gekeken worden naar mogelijke inkomsten. Zoals invoeren van betaald parkeren. Dit zou per jaar netto meer dan 4 ton inkomsten op kunnen leveren. Uitgaven voor de burger, die ze echter kunnen ontlopen, door op de fiets naar het dorp te gaan. Aan verhoging van andere lastenverzwaringen valt vaak niet te ontkomen.

Verder heeft Progressief Ermelo gepleit voor het opkomen voor zwakkeren:

  • Opkomen voor zwakkeren (in het verkeer): dus behoud van de uitvoering van 30 km en 60 wegen en de aanleg fietspaden (Oude Telgterweg en Telgterweg).
  • Geen grote bezuiniging op de vervoervoorzieningen voor gehandicapten
  • behoud van de vergoeding van de aanvullende ziektekostenverzekering voor mensen met een uitkering en
  • tegen herinvoering rioolrecht omdat dit ten koste gaat van zwakkeren omdat deze belasting niet inkomens afhankelijk is.

In oktober zal duidelijk zijn wat het college met de wensen van de gemeenteraad heeft gedaan.