Vragen over gebruik van de Ermelose Heide door militairen

geplaatst in: 2004 | 0

De gemeenteraadsfracties van Progressief Ermelo en Socialistische Partij hebben aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo om opheldering gevraagd over het gebruik van de Ermelose Heide door militairen.
Vorige week werd bekend dat staatssecretaris Van der Knaap van defensie besloten heeft tot wijziging van het structuurschema militaire oefenterreinen. Het natuurgebied mag 150 dagen per jaar gebruikt worden door rupsvoertuigen waar eerder sprake was van het teruggeven aan de natuur van 343 hectare.

De fracties van SP en PE willen van het college weten of Ermelo hier zelf ook nog wat over te vertellen heeft. Ook willen de partijen van het college weten hoe het belang van werkgelegenheid gediend is bij de komst van de militairen omdat de werkgelegenheid in Ermelo 2.000 banen meer bedraagt dan de beroepsbevolking groot is.

PE en SP willen van de burgemeester in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Stichting Schapedrift aankijkt tegen het uitbreiden van het aantal oefeningen en de aantasting van de heide. Zeker net nu door het college besloten is om de heide verkeersvrij te maken. Met modelvliegtuigen zal straks niet meer over de heide gevlogen mogen worden terwijl de rupsvoertuigen volgens de partijen de helft van het jaar over de hei razen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rene Arts, fractievoorzitter SP, tel. 0341-563051 en Laurens Klappe, fractievoorzitter PE, tel. 06-12121510.