Gerommel rond fusie sociale dienst

geplaatst in: 2004 | 0

De fusie tussen de gemeentelijke Sociale Diensten van Ermelo en Harderwijk gaat niet door. Na jarenlange voorbereiding stemden de coalitiepartijen uiteindelijk toch tegen. PE was voor een fusie, omdat we denken dat Sociale Dienst van de gemeente Ermelo te klein is om alle huidige en komende wetgeving goed te kunnen blijven uitvoeren. Teleurstellend dus, maar vooral de manier waaròp de discussie hierover is gevoerd, verdient geen schoonheidsprijs: het agendapunt werd – tegen de wens van PE – afgevoerd van de raadsagenda en het uiteindelijke standpunt is in de achterkamertjes van de coalitie tot stand gekomen…

In de raadscommissievergadering van september bleek dat de coalitiepartijen CDA en ChristenUnie sterke twijfels hadden bij de fusie. De fractie van Gemeentebelang gaf aan dat ze tegen het voorstel was. De vierde coalitiepartij VVD was voor het voorstel, wat niet verwonderde, omdat VVD-wethouder Meijer portefeuillehouder is. Maar er leek zich dus een meerderheid tegen het fusievoorstel te keren. Zover liet de coalitie het toen niet komen: zij stelden voor het punt van de raadsagenda af te voeren. De fractie van Progressief Ermelo wilde het punt echter wel behandelen. “We willen in ieder geval weten welke consequenties uitstel van de behandeling heeft, zoals bijvoorbeeld financiële consequenties”, aldus raadslid Aline Verhoef-Franken. De meerderheid van de raad stelt de agenda vast, maar het is een goed gebruik om een minderheid niet monddood te maken. De coalitie wilde echter niet praten over de fusie, en het punt werd van de agenda afgevoerd.

In de raadscommissievergadering van 13 oktober stond de fusie weer geagendeerd, overigens zonder stukken of een concreet voorstel. De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en Gemeentebelang bleken ineens het standpunt te hebben dat ze verder wilden praten met het college over de voorwaarden voor een vergaande samenwerking in plaats van een fusie van de Sociale Diensten. Dit uiteindelijke standpunt is in ieder geval niét in een openbare vergadering tot stand gekomen…

Progressief Ermelo vindt de gang van zaken zeer verwerpelijk. Het debat en de besluitvorming over zo iets belangrijks moet in het openbaar plaatsvinden.