Eindelijk definitieve plek skatebaan

geplaatst in: Skatebaan | 0

Na 10 jaar is het de gemeente eindelijk gelukt om een definitieve locatie te vinden voor de skatebaan in Ermelo. Al in 1995 waren er verzoeken bij de gemeente binnengekomen om een skatebaan aan te leggen. De gemeente kon toen geen middelen vinden dit mogelijk te maken. Na herhaalde verzoeken van de kant van jongeren werd in juli 1996 een houten skatebaan geplaatst. Deze werd binnen een maand tot drie keer toe vernield waarna deze weer is weggehaald. Een werkgroep met onder andere zes jongeren en een wijkagent onderzocht daarop de mogelijkheden om te komen tot een professionele skatebaan. Op een geschikte locatie. Dit initiatief dreigde eind 1997 te stranden op gebrek aan medewerking van de kant van de gemeente.

Raadslid Laurens Klappe van Progressief Ermelo heeft daarop in januari 1998 de impasse doorbroken door het oprichten van de stichting SK8 die als gesprekspartner kon optreden met de gemeente en mogelijkheden had om subsidies te zoeken.

Even leek het nog mis te gaan toen er geen passende locatie gevonden kon worden. Het college van B&W sprak de voorkeur uit voor een locatie achter Calluna. Vanuit oogpunt van sociale controle een ongewenste plek. Naast Progressief Ermelo spraken ook andere fracties de onaanvaardbaarheid uit van deze locatie.

Op een informatieavond in april 1998 bleek dat iedereen voor de komst van de skatebaan was, maar niemand ´m in zijn eigen buurt wilde hebben vanwege de vrees van overlast. Omwonenden gingen naar de rechter. Deze stelde de omwonenden in februari 2002 in het gelijk zodat er een bestemmingsplan wijziging nodig zou zijn om de beoogde plek vóór Calluna mogelijk te maken. In afwachting is hiervan is besloten dan wel een tijdelijke voorziening te creëren áchter Calluna. Met de toezegging van de kant van het college dat voortvarend gewerkt zou gaan worden aan het wijzigen van het bestemmingsplan.

Op 24 juni 2000 werd de Skatebaan feestelijk geopend. Waarbij het de verwachting was dat binnen een jaar de plek voor Calluna in gebruik genomen kon worden. Het college zou namelijk gebruik maken van een spoedprocedure voor wijziging van het bestemmingsplan om het mogelijk te maken.

Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan voor de kom van Ermelo bleek dat het college toch geen medewerking wilde verlenen aan verplaatsing. Ingrijpen vanuit de gemeenteraad dwong het college alsnog het bestemmingsplan te wijzigen. Uiteindelijk heeft het dus tot november 2004 geduurd voordat de nieuwe skatebaan geopend kon worden. Een felicitatie waard, maar dan wel voor de Ermelose jongeren.