PE tegen wijzing bestemmingsplan Frederik Hendriklaan

geplaatst in: 2004 | 0

Het college van B&W wil het bestemmingsplan Kom Ermelo wijzigen, om de uitbreiding van het kerkgebouw aan de Frederik Hendriklaan mogelijk te maken. De wijziging maakt het mogelijk om de achtertuin van het huis dat naast de kerk ligt, volledig te bebouwen. Progressief Ermelo is tegen deze wijziging van het bestemmingsplan . Eén van de argumenten om het bestemmingsplan in 2002 aan te scherpen, was het tegengaan van de verdere verdichting van de bebouwing in dit deel van het dorp. Het karakter van dit gebied (veel ruimte tussen de bebouwing, veel groen) moest behouden blijven. PE wil aan dit uitgangspunt van het bestemmingsplan vasthouden.
De overige leden van de raadscommissie VROM kunnen echter wel met de uitbreiding van het kerkgebouw instemmen, zo bleek tijdens de vergadering op 9 november. Het college kan daarom nu toch doorgaan met de procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan.