Bezuinigingen vervoer WVG niet teruggedraaid

geplaatst in: 2005 | 0

De bezuinigingen van vorig jaar op de vervoerskosten van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) worden niet teruggedraaid. Progressief Ermelo heeft hiervoor gepleit tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor volgend jaar, maar kreeg onvoldoende steun in de raadsvergadering.

Vorig jaar moest er door de gemeente bezuinigd worden. Eén van de posten waarop toen bezuinigd is, waren de vervoerskosten WVG. Progressief Ermelo heeft toen via een amendement (een wijzigingsvoorstel) geprobeerd de bezuiniging tegen te houden, maar dit is niet gelukt. Wel beloofden o.a. de fracties van het CDA, VVD en Gemeentebelang om bij een betere financiële situatie als eerste weer aan de WVG te denken. Dit jaar gaat het beter met de gemeentelijke financiën en PE vond het rechtvaardig om de bezuiniging op de WVG weer ter discussie te brengen: via wederom een amendement werd de gemeenteraad gevraagd de bezuiniging terug te draaien. Daarvoor was echter weinig steun, zo bleek tijdens de raadsvergadering op donderag 27 oktober.

In de vergadering citeerde raadslid Aline Verhoef-Franken uit de notulen van het jaar daarvoor: “Met pijn in het hart…. ”en “Mocht het weer beter gaan, dan …. ” waren toen de woorden van de andere fracties. Maar, zo vonden ze nu, de financiële situatie was nog niet genoeg verbeterd, er waren nog te veel onzekerheden, etc. Aline Verhoef concludeerde tijdens de raad: “Ik vond het toen al vage beloften, en ze zijn een wassen neus gebleken”.