Defensiecontract naar drie jaar teruggebracht

geplaatst in: 2005 | 0

Dankzij het initiatiefraadsvoorstel van Progressief Ermelo is de looptijd van het huurcontract tussen de gemeente Ermelo en defensie teruggebracht tot drie jaar. Het college wilde dat dit zes jaar zou zijn. Op andere punten van PE werden eveneens toezeggingen gedaan. Zo zal er niet meer dan op maximaal 150 dagen geoefend gaan worden met rupsvoertuigen. Hierbij wordt tevens een duidelijke relatie gelegd met het instandhouden van de kwaliteit van de heide. Ook werd duidelijk dat het college zal optreden indien er veel klachten komen en defensie zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Het voorstel om het aantal dagen dat met helikopters geoefend wordt terug te brengen van 60 naar 40 dagen kreeg geen bijval. De andere, grote raadsfracties, waren volledig tevreden gestemd door de toezeggingen van het college. Zij zouden het initiatiefvoorstel van PE om het contract aan te passen dan ook niet steunen. Omdat er door de kortere looptijd van het toekomstige contract de ruimte is gekomen druk op defensie te houden heeft fractievoorzitter Laurens Klappe het initiatiefvoorstel teruggetrokken.

Het voorstel van PE was opgesteld in overleg met de recreatieondernemers. Zij waren tevreden over het feit dat er nu eindelijk eens in de gemeenteraad over het gebruik van de heide gesproken werd en dat de partijen zich niet langer achter het college konden verschuilen. Het contract voor drie jaar zagen ook zij duidelijk als een winstpunt.