Voorstel tot rechtvaardige lastenverdeling rioolheffing afgewezen

geplaatst in: 2005 | 0

Een voorstel van Progressief Ermelo om bij herinvoering van de rioolrechtheffing tot een zo rechtvaardig mogelijke verdeling van lasten te komen is afgewezen door de meerderheid in de gemeenteraad.

Afschaffing van de OZB (door het rijk) en invoering van het rioolrecht moet er voor zorgen dat de gemeentelijke inkomsten op pijl blijven.

In de raadsvergadering 27 oktober 2005 heeft PE voorgesteld te kiezen voor een gebruikersheffing met een vast bedrag naar economische waarde. Hierdoor zouden eigenaren en bewoners van dure woningen meer gaan betalen aan de gemeentelijke belastingen dan bewoners/eigenaren van goedkopere woningen. Met het voorstel van het college, in combinatie met rijksmaatregelen, gaan bewoners van villa´s er jaarlijks € 275 op vooruit en mensen in een rijtjeshuis slechts € 100.

Volgens de fractievoorzitter van Progressief Ermelo, Laurens Klappe , doet deze verdeling geen recht aan het principe van de ´sterkste schouders met de zwaarste lasten´. Integendeel, net als het kabinet kiest ook het college voor een verdergaande tweedeling.