Jan Overbeek toegevoegd commissielid

geplaatst in: 2006 | 0

Progressief Ermelo heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het reglement van orde van de gemeenteraad biedt, een niet-raadslid toe te voegen als extra commissielid. Naast de vier raadsleden die Progressief Ermelo al heeft. Tijdens de raadsvergadering van 12 april werd Jan Overbeek formeel beëdigd als commissielid. Jan zal namens PE deel uit gaan maken van de auditcommisie en de lokale rekenkamerfunctie. De auditcommissie controleert jaarlijks de financiële boeken namens de gemeenteraad. De lokale rekenkamerfunctie is nieuw voor Ermelo. Deze commissie zal jaarlijks twee onderzoeken doen naar de doelmatigheid van het gemeentelijk beleid en de besluiten van de gemeenteraad. Daartoe kan de rekenkamer zelfstandig mensen horen, zowel ambtenaren, wethouders en burgers als vertegenwoordigers namens organisaties. Jan Overbeek stond als vijfde op de kandidatenlijst van Progressief Ermelo en is daarmee eerste opvolger voor de gemeenteraad. Profiel van Jan Overbeek.