Te dure woningen Horst Noord

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadaring van 22 juni heeft raadslid Laurens Klappe namens PE bezwaar gemaakt tegen de verkapte prijsverhoging van de goedkopere woningen die in Horst Noord gebouwd gaan worden. Volgens eerdere toezeggingen van de kant van het college zouden er … Vervolgd

Onderzoek fietspaden eerder

geplaatst in: 2006 | 0

Dankzij een aangenomen motie van Progressief Ermelo wordt er in 2007 een onderzoek gedaan naar de aanleg van fietspaden langs de Oude Telgterweg en Telgterweg. Het college had voorgesteld het onderzoek pas in 2008/2009 uit te voeren. PE pleit al … Vervolgd

Richting aan WMO

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni hebben de raadsfracties hun visie gegeven op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die vanaf 1 januari, zeer waarschijnlijk, ingaat. Gemeenten krijgen met die wet meer taken bij het ondersteunen van inwoners met een beperking. … Vervolgd

Algemene beschouwingen 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni stond de Kadernota, die de hoofdlijnen voor de begroting van volgend jaar bevat, op de agenda. Dat is ook het moment om als raad algemene beschouwingen te houden over hoe het nu gaat in … Vervolgd

Kadernota 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 juni staat de Kadernota met de bijbehorende stukken inventarisatie nieuw beleid en de uitwerking van het collegeprogramma. Deze stukken bouwen voort op het collegeprogramma. Daarop heeft PE forse kritiek geleverd. Het zal … Vervolgd

Schoolzwemmen verdwijnt door achterdeur

geplaatst in: 2006 | 0

PE heeft het gevoel dat het schoolzwemmen stilletjes via de achterdeur verdwijnt, nu een meerderheid van de raad het laat gebeuren dat 10 van de 14 scholen het komende schooljaar niet meer deelnemen. Deze scholen hebben problemen met het zelf … Vervolgd

Alternatief voor ambtsgebed afgewezen

geplaatst in: 2006 | 0

Het voorstel van Progressief Ermelo voor een alternatieve tekst voor het huidige ambtsgebed (WORD-bestand) tijdens de raadsvergadering heeft maar minimale steun gekregen. Het huidige ambtsgebed heeft een sterk protestants-christelijk karakter. Om het een moment van reflectie en bezinning te maken … Vervolgd