Alternatief voor ambtsgebed afgewezen

geplaatst in: 2006 | 0

Het voorstel van Progressief Ermelo voor een alternatieve tekst voor het huidige ambtsgebed (WORD-bestand) tijdens de raadsvergadering heeft maar minimale steun gekregen. Het huidige ambtsgebed heeft een sterk protestants-christelijk karakter. Om het een moment van reflectie en bezinning te maken voor alle raadsleden, zou het echter iedereen moeten aanspreken. Een tweede argument voor een nieuw moment van bezinning is dat PE vindt dat er een scheiding moet zijn tussen kerk en staat.

Het onderwerp riep veel discussie op tijdens de raadsvergadering van 8 juni. Het CDA vindt dat het legitiem is dat de (protestants-christelijke) meerderheid in de raad het ambtsgebed in stand houdt. Fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken betoogde echter dat de raad de vertegenwoordiger van alle Ermelose inwoners is, en dat dat ook zou moeten blijken uit de tekst van het moment van bezinning aan het begin van de raadsvergadering. De VVD-fractie was voor het behoud van de huidige tekst, dit tot grote verbazing van PE, die dit niet een standpunt vindt dat past bij een liberale partij. Pas na enig aandringen voor een reden daarvoor, werd aangegeven dat het nu niet het goede moment is voor een wijziging van het ambtsgebed. Een onbevredigend antwoord.

PE vindt dat ze met de alternatieve tekst een afgewogen en respectvol alternatief heeft geboden voor het huidige ambtsgebed. Het is dan ook zeer te betreuren dat het voorstel alleen de steun van de fractie van Gemeentebelang heeft gekregen. De coalitiepartijen hielden de rijen gesloten.