Algemene beschouwingen 2006

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni stond de Kadernota, die de hoofdlijnen voor de begroting van volgend jaar bevat, op de agenda. Dat is ook het moment om als raad algemene beschouwingen te houden over hoe het nu gaat in Ermelo. Fractievoorzitter Aline Verhoef-Franken noemde in de algemene beschouwing van PE een aantal zaken die anders zouden moeten in de komende begroting, zoals:

  • een snellere en minder sobere aanleg van 30 km-zones
  • terughoudendheid bij grote infrastructurele maatregelen voor Kerkdennen, omdat PE vindt dat dit bedrijventerrein op de middellange termijn helemaal weg moet uit het dorp
  • geen belastingverhoging voor inwoners om de belastingen voor bedrijven te verlagen
  • het terugdraaien van de bezuinigingen op de Wet Voorzieningen Gehandicapten (waar al jaren over gesproken is) nu ook eindelijk echt doen
  • concretere voorstellen voor verruiming bijzondere bijstand, aanpak brede school, actief jeugdbeleid en betaalbare woningen.

In het najaar komt het college met een concept-begroting 2007 en beslist de gemeenteraad daarover. Dan zal PE ook toetsen of haar inbreng voldoende is meegenomen in de begroting.