Richting aan WMO

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni hebben de raadsfracties hun visie gegeven op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die vanaf 1 januari, zeer waarschijnlijk, ingaat. Gemeenten krijgen met die wet meer taken bij het ondersteunen van inwoners met een beperking. Nieuwe taken voor de gemeenten zijn de uitvoering van de huishoudelijke verzorging (dat valt nu nog onder de AWBZ) en de verplichting om één loket te hebben voor alle informatie over zorg en welzijn. Daarnaast vallen de voorzieningen die nu nog onder de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) horen vanaf 1 januari ook onder de WMO.

Het college kwam met een uitwerking van de uitgangspunten die de raad een half jaar geleden heeft gesteld. Progressief Ermelo heeft aangegeven dat die uitwerking te veel de nadruk legt op de financiën en te weinig op de kwaliteit van de voorzieningen. Ook moeten de huidige gemeentelijke taken van het welzijnsbeleid, die ook onder de WMO komen te vallen, niet worden vergeten. Verder heeft PE onder andere aangegeven dat cliënten uit meerdere aanbieders moeten kunnen kiezen voor huishoudelijke verzorging, dat mensen bij het WMO-loket zo min mogelijk doorverwezen moeten worden en zo veel mogelijk in één keer een antwoord moeten krijgen en dat dit het moment is om de bezuiniging op de vervoerskosten in de WVG van enkele jaren geleden eindelijk terug te draaien. In het najaar besluit de gemeenteraad definitief over het Ermelose beleid voor de WMO.