Kapvergunningenbeleid versoepeld

geplaatst in: 2006 | 0

Tijdens de meningsvormende raadsvergadering van 14 september heeft Progressief Ermelo aangegeven in te kunnen stemmen met het aanpassen van het kapvergunningenbeleid in de gemeente. De zorg om het behoud van het groen is altijd een belangrijk punt geweest voor PE. Door de ontstane wildgroei van regels is het voor de burger echter niet altijd meer duidelijk wat mogelijk was. Waardoor er illegale kap dreigde en de controle daarop steeds intensiever moest worden. Het college van B& W heeft daarop voorstellen gedaan het beleid te vereenvoudigen. Een definitief besluit hierover moet nog genomen worden door de gemeenteraad, maar wel konden de diverse partijen vast hun mening geven. PE raadslid Rene Arts meldde dat enige versoepeling van het beleid niet slecht hoeft te zijn. Wel moeten er voldoende waarborgen zijn dat er geen ongewenste situaties ontstaan. Gelukkig stonden die voor een deel ook al in het voorstel van het College. Voor bepaalde, duidelijk omschreven boomsoorten en tevens boven een aangegeven diameter en voor boomgroepen blijft een strenger beleid gelden. Ook monumentale boven vallen niet onder het vereenvoudigde beleid.

Omdat het risico aanwezig is dat er vergissingen gemaakt worden, bijvoorbeeld omdat mensen niet weten of de boom die ze willen kappen extra bescherming geniet, is het volgens PE noodzakelijk dat er goede voorlichting komt via folders en internet. Het opnemen van foto’s met de boomsoorten die extra bescherming genieten is nodig. Het college heeft dit ook toegezegd.

Ook is PE voor een meldingsplicht. Mensen die een boom willen kappen die niet meer kapvergunningsplichtig is, moeten dit melden voordat ze gaan kappen. Dit kan ook fouten voorkomen. Deze suggestie zou nog bekeken worden door het college, maar bij dit voorstel was er wel enige bijval van andere partijen. Gelukkig heeft PE het enige jaren terug al voor elkaar gekregen om een monumentale bomenlijst opgesteld te krijgen voor onze gemeente. Hierdoor worden een groot aantal bijzondere bomen sowieso blijvend beschermd.