WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

geplaatst in: 2006 | 0

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is met ingang van 1 januari 2007 deels een feit. Progressief Ermelo is tevreden over de toezegging van de wethouder dat niemand er op achteruit zal gaan in 2007. Ook PE is zich er terdege van bewust dat niet altijd alles zal gaan zoals gepland. Reden voor PE om te vragen naar tussentijdse verslaglegging waarbij de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken. Ook wil PE actief geïnformeerd worden over de beleidsregels WMO c.q. het normen verstrekkingenboek. Het is namelijk de bevoegdheid van B&W deze beleidsregels vast te stellen. Verder heeft PE de vraag gesteld aan de wethouder de bezuiniging op de vervoersvoorziening terug te draaien. De wethouder heeft aangegeven daar eind 2007 op terug te komen. Progressief Ermelo is van mening dat maatschappelijke organisaties als kerken en andere instellingen een geweldig goed instrument zijn om zaken te ondersteunen maar geeft aan dat de WMO niet afhankelijk mag zijn van de goede wil van maatschappelijke organisaties. Het indicatiebeginsel (een onafhankelijke bepaling van wat iemand nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren) dient als uitgangspunt te gelden. Verder zal de cliëntenraad een belangrijke rol moeten gaan spelen. Daarom is het van groot belang dat er voor deze cliëntenraad een groot maatschappelijke draagvlak is binnen onze gemeente.