Bezwaarschriftencommissie

geplaatst in: 2006 | 0

Op verzoek Progressief Ermelo is het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie als bespreekonderwerp op de raadsagenda gezet. Het moet duidelijk zijn dat ingediende bezwaren serieus behandeld worden en de aanbevelingen van de commissie ook door het college overgenomen worden. Het verslag van de bezwaarschriftencommissie geeft een duidelijk beeld gezien vanuit de commissie. Geconstateerd wordt dat er meer met mediation gewerkt kan worden gezien het aantal bezwaarschriften. Dit is iets dat PE al jaren bepleit. Ook komt er een plan van aanpak om te komen tot juridische kwaliteitszorg. PE heeft aan het college gevraagd of er in dat plan tevens de motiveringsvraag richting de burger in meegenomen kan worden. Zodat de bezwaarhebbende in begrijpelijke taal te horen krijgt waarom het bezwaar wel of niet terecht is bevonden. Tevens verzoekt PE om de beleving van de bezwaarhebbende te onderzoeken. Vind de burger wel dat zijn klacht gehoord wordt?