Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)

geplaatst in: 2006 | 0

PE heeft op 7 december voor het GVVP gestemd. Er staan veel goede zaken in dat plan. Zo gaat de gemeente door met het inrichten van 30 km zones. Is de voorkeur uitgesproken voor vrijliggende fietspaden. Ook wordt een poging gedaan om het met de auto naar school brengen van kinderen te ontmoedigen. Verder is PE blij dat de Julianalaan een 30 km weg gaat worden. Met enkele punten hebben wij (nog) niet ingestemd. Wij zijn nog niet akkoord gegaan met het doortrekken van de Tweede verbindingsweg. In de huidige plannen van het college volgt deze weg grotendeels de huidige Oude Nijkerkerweg tot aan de Horsterweg. In het GVVP komt het college met de gedachte deze weg door te trekken via de Arendlaan en Volenbeekweg tot de Watervalweg. Wij willen eerst nog verder onderzoek laten doen naar de mogelijke consequenties die doortrekken van de Tweede Verbindingsweg kan hebben. Ook moet eerst duidelijk worden wat er dan vanaf de Watervalweg moet gebeuren. Een onderzoek naar zowel de verkeerstechnische als financiële consequenties van doortrekken van de Tweede Verbindingswerk is een tiental jaren geleden door het college aangekondigd. Verder is PE op dit moment tegen het opwaarderen van de Hamburgerweg als belangrijke ontsluitingsroute. De bewoners langs deze weg hebben het op dit moment al moeilijk genoeg met al het verkeer dat langs hun huizen rijdt.