Regionaal jeugdzorgplan

geplaatst in: 2006 | 0

Bij de behandeling van het plan van aanpak voor de regionale jeugdzorg en met name met betrekking tot de Ermelose situatie heeft PE raadslid Hans Ligtermoet de vraag opgeworpen of de raad zich niet te veel richt op de uiterlijke verschijningsvorm van overlast.

Progressief Ermelo is van mening dat er nog veel kan en moet gebeuren voor de jeugd in Ermelo. De vraag is echter of de problematiek zoals wij die benoemen als gemeenschap wel de werkelijke problematiek is. Een paar jongeren die voor Plaza hangen, zijn wat Progressief Ermelo betreft geen probleem. Jongeren die rondhangen waar je ze kunt zien en die ook nog half onder begeleiding zijn, kunnen nauwelijks een probleem vormen. De jongeren die we niet signaleren maar die verstopt zijn, zijn mogelijk een groter probleem. Volgens PE moet de jeugd een gezond deel van onze samenleving zijn en niet in een apart hoekje gezet worden. Jeugd dient integraal samen met de andere groepen in de samenleving behandeld te worden en niet specifiek als probleemgroep.

Voor de problemen die er zijn zal de drempel voor hulp zeer laag moeten zijn. Progressief Ermelo heeft gevraagd of er door het college al concrete stappen zijn ondernomen en hoe wij als gemeente een deel van de regie behouden in een regionaal beleidsplan. Helaas waren daar nog geen concrete antwoorden op. De opzet van het regionale jeugdzorgplan wil PE graag ondersteunen en waar nodig zal PE graag meedenken.