Verplaatsing DVS’33

geplaatst in: 2006 | 0

Progressief Ermelo heeft nog veel vragen met betrekking tot de mogelijke verplaatsing van DVS´33 naar de Telgtereng. Deze werden aan de orde gesteld tijdens de behandeling van het voorstel van het college over het opheffen van een deel van het voorkeursrecht dat de gemeenteraad had vastgesteld voor een groot deel van de Telgtereng.

Al enkele keren heeft de gemeenteraad zich kunnen buigen over het voornemen om de voetbalclub DVS´33 te verplaatsen. Om sociale woningbouw mogelijk te maken op het huidige terrein aan de Sportlaan. Het idee om te onderzoeken of DVS´33 verplaatst zou kunnen worden is zelfs oorspronkelijk afkomstig van Progressief Ermelo. Overigens, een jaar of 15 geleden is daar ook al eens onderzoek naar gedaan, toen voor een locatie over de Arendlaan in de buurt van de Horsterweg. Bij het voorstel door PE gedaan werd echter aan het Trefpunt gedacht als mogelijke nieuwe locatie voor DVS´33. Dit omdat deze grond eigendom van de gemeente is. Dat is niet het geval voor de Telgtereng.

Om de uiteindelijke verplaatsing, en daarmee sociale woningbouw, mogelijk te maken worden vele projecten met elkaar verbonden. Zoals bebouwing van het Trefpunt, Tawebterrein en nu ook de Zanderij. Met als sluitstuk het DVS terrein. En dat biedt voor PE tevens de meeste zorg. Gezien de geschiedenis van andere bouwprojecten worden de duurdere woningen altijd wel gebouwd, de beoogde goedkope vallen altijd duurder uit. En of de starter op de woningmarkt daarbij gebaat is.