Instemming met plannen Sociale Dienst 2007

geplaatst in: 2007 | 0

De gemeenteraad heeft donderdag 18 januari 2007 ingestemd met het beleidsplan van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD). Progressief Ermelo was tevreden met de uitgangspunten voor het plan. Tijdens de raadsvergadering werden die door raadslid Aline Verhoef-Franken als volgt verwoord:

  • De burger en de kwaliteit van de dienstverlening staan voorop
  • Aan zoveel mogelijk mensen die recht hebben op de zorgvoorzieningen deze aanbieden.
  • Meer mensen aan het werk helpen
  • Goede samenwerking met betrokken organisaties en de gemeentelijke organisaties.

Het beleidsplan 2007 van de IGSD, de gemeenschappelijke Sociale Dienst van Ermelo en Harderwijk, ziet er goed uit. Een aantal zaken zal Progressief Ermelo dit jaar extra nauwlettend volgen:

  • De ervaringen met de collectieve ziektekostenverzekering en het (hopelijk) daardoor stijgende gebruik van andere voorzieningen voor minima
  • De betrokkenheid van cliënten via de Cliëntenraad
  • De realisatie van het zorgloket in Ermelo.

Het is goed dat er concrete voornemens in het plan staan. Het geeft richting aan het werk van de IGSD en achteraf kan de gemeenteraad toetsen hoe 2007 is verlopen. PE is benieuwd naar de aangekondigde plannen voor onder andere het minimabeleid en de schuldhulpverlening.